Όροι χρήσης της πλατφόρμας Coursity

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας!


Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Coursity στον ιστότοπο www.coursity.gr, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε να ακολουθείτε πιστά τους όρους χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους, σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην πλατφόρμα Coursity.

Η πλατφόρμα Coursity, οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω του ιστότοπου www.coursity.gr (από κοινού Coursity), λειτουργούν υπό την ευθύνη της εταιρίας Coursity Ο.Ε.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ COURSITY, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.Στοιχεία εγγραφής και ασφάλεια λογαριασμού


Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα, δηλ. για να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό και επακόλουθα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Coursity, πρέπει οι πληροφορίες που καλείστε να μας παρέχετε να είναι ακριβής και πλήρης και να δεσμευετείτε ότι θα ενημερώνετε, εφόσον χρειαστεί, τις συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβής και πλήρης.

Δεσμεύεστε να δημιουργήσετε, να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ λογαριασμό χρήστη και ότι δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και επακόλουθα ούτε τη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού από τρίτους.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Coursity, δεν σας παραχωρείται σε καμία περίπτωση η κυριότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας Coursity.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα Coursity απευθύνεται σε ενήλικες. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα Coursity και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτομο άνω της ηλικίας των 16 ετών. Κάθε μάθημα μπορεί να θέτει επιπλέον απαιτήσεις και περιορισμούς.Τα μαθήματα του Coursity


Το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται και προβάλλεται στην πλατφόρμα του Coursity ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία Coursity Ο.Ε. Η εταιρία Coursity έχει τα πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού περιεχομένου που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας Coursity.

Έχετε τη δυνατότητα να «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρει η πλατφόρμα Coursity αλλά μόνο για προσωπική και μη-εμπορική χρήση εκτός αν λάβετε γραπτώς άδεια από την εταιρεία Coursity Ο.Ε. η οποία θα σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της με διαφορετικό τρόπο.

Το Coursity έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει τα μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, όπως επίσης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και τη βαθμολογία των σύντομων εργασιών (mini-projects), των κουίζ και των λοιπών εργασιών που υπόκεινται σε αξιολόγηση.

Το Coursity δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτές των μαθημάτων είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα, την εγκυρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχόμενου που φιλοξενείται στην πλατφόρμα Coursity.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος (όπως αυτό ορίζεται από το Coursity και περιγράφεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το Coursity σχετικά με την καταβολή του ορισθέντος και συμφωνηθέντος πριν την έναρξη του μαθήματος αντιτίμου και με τρόπο πληρωμής που προτείνεται από το Coursity, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από το Coursity η οποία θα εκδοθεί από το εκάστοτε δημόσιο φορέα που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο μάθημα.H ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων


Το Coursity δεσμεύεται στην προαγωγή της επιστήμης της μάθησης και της διδασκαλίας, για αυτό το λόγο τα αρχεία από τη συμμετοχή σας στα μαθήματα που φιλοξενούνται στη πλατφόρμα Coursity, καθώς και δημογραφικά στοιχεία που μας έχει δώσει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και μόνο. Τα προσωπικά σας στοιχεία ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθούν σε ερευνητικά ευρήματα χωρίς τη ρητή και γραπτή συγκατάθεσή σας.

Το Coursity θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία ΜΟΝΟ για την έκδοση του πιστοποιητικού σας σε περίπτωση που το επιθυμείτε και εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητοι όροι για τη λήψη του πιστοποιητικού (όπως περιγράφονται στη αρχική σελίδα του μαθήματος).

Το Coursity θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο Coursity για την αποστολή του πιστοποιητικού σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) σχετικά με τα μαθήματα του Coursity εφόσον το επιθυμείτε. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται ενημερωτικά μηνύματα, τότε μπορείτε να πατήσετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε όλα τα ενημερωτικά μας μηνύματα για τη δική σας διευκόλυνση.To εκπαιδευτικό περιεχόμενο που «ανεβάζουν» οι χρήστες


Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν και να διαμοιράσουν μέσω της πλατφόρμας Coursity το δικό τους περιεχόμενο, όπως τις σύντομες εργασίες (mini-projects) που υποβάλουν σε κάθε μάθημα καθώς και τις δημοσιεύσεις τους μέσω των χώρων συζήτησης (forums), τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους άλλους χρήστες (συνεκπαιδευόμενους).

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το λογαριασμό του στο Coursity και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με το λογαριασμό αυτό, δηλαδή, για τα σχόλια στους χώρους συζητήσεων (forum), τα μηνύματα, τα αρχεία που ανεβάζει στην πλατφόρμα κ.λπ.

Το Coursity διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου, περιεχόμενο κάποιου χρήστη αν θεωρηθεί προσβλητικό ή μη αποδεκτό κοινωνικά για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο (οποιασδήποτε μορφής), το οποίο δεν δημιουργήθηκε από δική σας προσωπική προσπάθεια και εργασία ή δεν έχετε άδεια για να το δημοσιεύσετε.

Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να διαμοιράσετε υλικό σχετικό με τις λύσεις των quiz και των ασκήσεων σας στα μαθήματα που παρακολουθείτε (σε οποιαδήποτε μορφή) στους χώρους συζητήσεων (forum) των μαθημάτων πριν το πέρας της προθεσμίας υποβολής της.

Η παρούσα συμφωνία «Όροι χρήσης της πλατφόρμας Coursity» γίνεται αποδεκτή από εσάς κατά την εγγραφής σας στην πλατφόρμα Coursity μέσω της ιστοσελίδας www.coursity.gr για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού στο Coursity, και αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρία Coursity Ο.Ε. μέσω της πλατφόρμας Coursity.

Το Coursity διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους Όρους χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή.Πολιτική επιστροφής χρημάτων


Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που συντρέχουν σημαντικοί λόγοι και δεν είστε σε θέση να παρακολουθήσετε το μάθημα, θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ξανά στον επόμενο κύκλο μαθημάτων μετά από σχετική επικοινωνία.Κώδικας τιμής για τους χρήστες της πλατφόρμας Coursity


Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας δεσμεύονται να τηρούν πιστά τους παρακάτω κανόνες (κώδικας δεοντολογίας):


✔Θα κάνω εγγραφή μόνο για έναν λογαριασμό στο Coursity.

✔Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό μου στο Coursity.

✔Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμό μου και λοιπά προσωπικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Coursity.

✔Οι απαντήσεις μου στις σύντομες εργασίες (mini-projects), στα κουιζ και σε κάθε άλλου είδους εργασία η οποία υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης θα προέρχεται αποκλειστικά από δική μου προσωπική προσπάθεια και πνευματική εργασία (εκτός των εργασιών που σαφώς επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των συνεκπαιδευομένων).

✔Δεν θα δημοσιεύσω σε κανέναν και με κανένα τρόπο στις λύσεις των εργασιών που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

✔Δεν θα επιχειρήσω να βελτιώσω την επίδοσή μου με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσω βλάβη στην επίδοση άλλων.

✔Δεν θα αναρτήσω στους χώρους συζήτησης (forums) περιεχόμενο το οποίο να:

  • δυσφημεί ή προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων ατόμων

  • παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής ή της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων

  • διαφημίζει εμπορικά προϊόντα

  • είναι ενσυνείδητα ανακριβές με σκοπό την παραπλάνηση άλλων

  • περιέχει ιούς παντός είδους, κατεστραμμένα αρχεία, κακόβουλο λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή τα αρχεία ενός άλλου